Politică de confidențialitate - GDPR - Pinum

Politică de confidențialitate - GDPR

S.C. PINUM DOORS & WINDOWS SRL , denumită în continuare „Pinum”este înregistrată în Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

 

Protecția persoanelor care ne vizitează pagina web www.pinum.ro este una dintre prioritățile noastre.  Având în vedere această premiză ne asigurăm că datele cu caracter personal la care avem acces sunt prelucrate într-o manieră care vă asigură confidențialitatea, securitatea și  un acces restricționat doar din partea persoanelor anume autorizate să prelucreze.

 

În conformitate cu cerințelele Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date vom solicita acordul personaei vizate pentru fiecare prelucrare.

 

Prin vizitarea siteului www.pinum.ro, utilizatorul acceptă fără echivoc termenii şi condițiile de mai jos:

 

COLECTAREA, UTILIZAREA ŞI SIGURANȚA DATELOR

 

Datele brute referitoare la vizitele pe siteul nostru, vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătățirii calității şi optimizării performațelor siteului noastru. Prin urmare, nu există obligația de a înregistra sau de a pune la dispoziție date cu caracter personal.

 

Când utilizatorul pune al dispozția societății date cu caracter personal, ne-a dat în mod automat acordul să putem prelucra datele în scopul contactării, și stabilirii unei programări viitoare la una dintre sediile societății Pinum.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

 

Pe pagian de web prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, adresa IP.

 

Societatea Pinum prelucrează următoarele categorii de date la sediul societății:

 

 • date de identificare generale: nume, prenume, data nașterii, sexul;
 • date de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de email.
 • numere de identificare națională unică: seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal,
 • date profesionale: ocupația și locul de muncă (dacă este cazul);
 • imagini video rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivului solicitat;
 • imagini audio rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivului solicitat;
 • date de acces: parola

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților cu vârsta sub 18 ani se va realiza numai cu acordul scris al titularului răspunderii părintești asupra minorului.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

Pinum  se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt prelucrate conform Regulamentului:

 

Principiul legalității – identificarea unei baze legale înainte de a putea prelucra datele cu caracter personal. Acestea sunt adesea denumite „condiții de prelucrare”, de exemplu consimțământ.

Principiul echității – pentru ca prelucrarea să fie corectă, operatorul de date pune la dispoziția persoanelor vizate anumite informații, după cum este posibil. Acest lucru se aplică dacă datele cu caracter personal au fost obținute direct de la persoanele vizate sau din alte surse.

Principiul Transparenței – GDPR include reguli privind furnizarea de informații privind confidențialitatea persoanelor vizate din articolele 12, 13 și 14. Acestea sunt detaliate și specifice punând accentul pe notificările de confidențialitate să fie inteligibile și accesibile. Informațiile trebuie comunicate persoanelor vizate într-o formă inteligibilă folosind un limbaj clar și simplu.

 

Informațiile specifice care trebuie furnizate persoanelor vizate includ identitatea operatorului de date și a DPO, cum și de ce vom folosi, prelucra, dezvălui, proteja și păstra datele respective, precum și furnizarea de detalii despre modul în care persoanele vizate își pot exercita drepturile.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

 

Pinum va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.pinum.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR 679/ 2016.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Pinum colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii Pinum .

 

Cu toate acestea, Pinum a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

 

Pinum se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

 

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

 

Există cazuri în care avem obligația legală de a păstra datele un termen mai îndelungat (de exemplu, pentru rezultatele unora dintre investigații, legea impune termene de păstrare ce variază între 8 și 30 de ani). Precizăm că păstrarea datelor se realizează numai din motive legale, cu respectarea confidențialității, și securității lor.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Pinum le prelucrează:

 

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive medicale, legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm.

 

Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, și anume :


– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea Datelor;
– prelucrarea este ilegală, nu a fost în mod expres consimțită și persoana vizată  se opune ștergerii Datelor și solicită restricționarea  de utilizare a acestora ;
– Operatorul , Pinum,  nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale ;
– persoana vizată a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor personale, ANSPDCP ( www.dataprotection.ro) pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Pinum.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură medicală, juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

 

Pinum a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

 

Toți angajații și colaboratorii Pinum, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Pinum sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR.

 

CONTACT

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru, dpo@pinum.ro.